ID
26
PošiljateljVida Jeraj
Poslano iz
Poslano v
Datum

Ljubezniva Márica!

Zopet nekaj drobtinic! Pesmi »Stava« in »Rojenice« je Aškerc odobril in mi sedaj priznal nekoliko o »Slovenki« - tako-le:

……. »Slovenka« in njena urednica gočna Márica zaslužita vse simpatije in priznanje za pošteni trud. Seveda je vsak začetek težek – pri nas pa še stokrat težji ob priliki bi jaz svetoval gočni Márici da naj izdajo »Slovenko« drugo samo kot mesečnik. Tudi naj bi gojil list bilj praktične stroke iz ženskih sfer, nego leposlovje, ker »Zvon« ter »Dom in svet« že tako absorbujeta vse naše leposlovne moči. To je moje privatno mnenje. Vmes bi list lahko prinašal kot feljton tudi povesti in pesmi – pa le vmes jaz bi ji sam rad kaj poslal ko bi utegnil. Saj vidite, da za »Zvon« že dolgo nisem ničesar poslal. Trpim veliko po teh naših gorah …..«

Nadeja se, da bodem vstrajno napredovala in bistro opazovala realno življenje. Pesem »V Stolici« je prekrstil v »Izprehod po velikem mestu« in jo priporočil prof. Bežeku. Pesem »V palači« mu bode menda ugajala. Da bi vsaj naša »Slovenka« skoro dobila Krepke žile!

Pišem Vam uže danes – 8. 7. v največji naglici. Prihodnjo sredo imamo učiteljsko zborovanje na Breznici jaz pa svoj referat – prakt. nastop! – 16 menda pride moj dragec – in pridem kmalu Márica kaj ne da? — Predzadnjič sem Vam res 5 pesmi napisala, pa 3. mi ni hotela ugajati!

V šoli imamo 20° R. – Bore deca in učitelj! Pri vas je pa še mnogo huje!

Poljub od Franice .

Faksimile tega pisma še ni na voljo.