Pisma / Letters, Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

predstavljajo pomemben del kulturne dediščine, ker omogočajo intimen in avtentičen vpogled v razmišljanja posameznika ali posameznice.
Pisma lahko vsebujejo številne podatke o različnih ljudeh, zapise, ki razkrivajo poglede na družbena in zgodovinska dogajanja. Razkrivajo nam tudi, kako so avtorji in avtorice pisem živeli, kar so pomembni podatki za zgodovino vsakdanjega življenja. Pisma iz preteklih obdobij lahko razkrijejo izvor naših kulturnih identifikacij, dilem in tudi težav, njihovo raziskovanje pa nam lahko pomaga pri soočanju in premagovanju tistih, s katerimi se soočamo sami.

Univerza v Novi Gorici deluje v okolju, kjer se nahaja bogata kulturna dediščina, ki v veliki meri še ni bila digitalizirana. Problem, ki ga s projekti razrešujemo, je, kako s sodobnimi pristopi s področja digitalne humanistike obdelati zgodovinske vire, da postanejo dostopni za širšo javnost in nadaljne raziskave, kako se jim približati skozi umetniške digitalne prakse in jih posredovati v učnem procesu.

Elektronska zbirka Pisma

Avtorstvo podatkovne zbirke: dr. Katja Mihurko Poniž, Maksim Gojković, dr. Aneta Ivanovska.

Elektronska zbirka Pisma nastaja v Raziskovalnem centru za humanistiko, ureja jo dr. Katja Mihurko Poniž. Zbirka pisem vsebuje pisma iz različnih arhivov. Za neprijavljene uporabnike in uporabnice je možno iskanje po imenu, datumu in ključnih besedah. Če bi želeli prispevati k zbirki, ali imate kakšno vprašanje, nam pišite na elektronski naslov pisma@ung.si.

Vstop v zbirko >>

Elektronska zbirka Pisma