ID
1275
PošiljateljIvan Cankar
PrejemnikOton Župančič
Poslano iz
Poslano v
Datum17. 12. 1904

Dragi! — Gledé »almanaha« Ti dajem pravico, da izjaviš v mojem imenu tóle: Jaz nisem bil dal svoje stvari (črtico »Javna resnica«) brezpogojno Govekarju! Poslal sem mu jo v prvi vrsti za »Slovana«, pa sem rekel, »da naj jo dá, če hoče«, tudi »almanahu« (stvar se mi je zdela namreč takrat prav tako malo važna kakor danes). Omenil pa sem izrecno in jasno, da hočem biti med »mladimi«; to je v pismu! Zdi se mi zeló, da sem imenoval tudi »akademijo«, vendar pa bi ne mogel priseči. Da bo jasno, povej gospôdi v mojem imenu: Jaz hočem biti poleg Tebe in Zofke, ali pa nikjer! Spis »Javna resnica« je »Slovanov«, ki ga je tudi plačal. Ako ga Govekar noče izročiti, tedaj ne sodelujem pri »Alm.«. —Z lepim pozdravom

Tebi in družini Ivan Cankar

17. dec. 904.

Faksimile tega pisma še ni na voljo.