ID
1518
PošiljateljIvan Lah
PrejemnikZofka Kveder
Poslano iz
Poslano vZagreb
Datum18. 10. 1919
Vir
teme
NUK Ms 1113
Kulturno posredništvo

18. 10. 1919

Draga prijateljica!

Poslali smo Ti že danes po pošti naše oklice, kako naj se proslavi »dan svobode« 28./ t.m. Gosp. Rijavec nam je povedal, da bo Zagreb praznoval celo češko osvobojenje, torej bo gotovo našel časa, da proslavi tudi svoje oz. naše. Zbirka na ta dan bi bila zelo umestna. Upamo, da bo kro. časopisje podprlo to akcijo, ker naši listi ne izhajajo. Če bo mogoče, izdamo mi en poseben list, ki bo izšel v Radgoni za celo Slovenijo. Nam je šlo posebno za to, da bi zopet spravili naše ženstvo do enega skupnega dela, da bi obnovili duha deklaracije in bi potem skušali zorganizirati Naš dnevnik »Drava« ki bo izhajal v Mariboru, bi imel vsako nedeljo žensko prilogo. Žal, da nam je stavka onemogočila, da bi bili posegli med najširše kmečke sloje. Vkljub temu upamo na uspeh.

Prosim Te torej poskrbi za jutranji list mal članek o tem, kaj se pri nas namerava, mogoče poprimejo to tudi drugi. Danes se o tem sklepa o Ljubljani in bodo najbrže tudi od Tam dali kako inicijativo. Sicer pa če bomo samo stavkali, ne bomo več dosti krat praznovali te obletnice. Da si mi zdrava in čila.

Pozdrav ILahFaksimile tega pisma še ni na voljo.