ID
1520
PošiljateljIvan Lah
PrejemnikZofka Kveder
Poslano izMaribor
Poslano vZagreb
Datum17. 1. 1920
Vir
teme
NUK Ms 1113
Feminizem · Ženske revije · Potovanja

Maribor 17. 1. 1920

Draga Prijateljica!

Pošiljam Ti predavanje, ki sem ga imel v »Mariborskem ženskem društvu«. To je bil začetek javnih predavanj. Jutri je ženski shod, poročilo o shodu o Belgradu, menda Ti bo že gospa Ivanka poslala poročilo. Jaz upam, da Ti s svojim predavanjem ustrežem, ker je pravzaprav nekako zgodovina slovenske žene, ki je ne poznajo niti naše ženske, niti druge Jugoslovanke in je s tem dan vsaj nekak pregled. Doba od 1830 – 1854 l. torej ilirska bo natančno podana v predgovoru zbranih spisov Josipine Turnograjske. Izide takoj, ko pride naša tiskarna v red. dobo Pesjakove in Pajkove bom zdaj počasi vkup spravljal. Drugod to delajo ženske, pri nas pa nobena nič ne ve. Zelo primerno bi bilo, da bi Ti obdelala enkrat dobo »Slovenke«. Ta čas je tudi v mojem predavanju samo omenjen ker bi zaslužil posebne razprave. Morda boš ravno zdaj tem lažje dobila zvezo s preteklostjo. Ako ne bo tiskarskih ovir, bo »Jugoslov. žena« gotovo vzdržala. S slovenskim člankom morda pridobiš zopet več Slovenk. Jaz imam vedno dosti brkljanja. 1.febr. začne izhajati »Drava«. Mogoče pojdem tudi na Koroško. V Prago grem menda meseca maja. Zdravi smo vsi. Čital sem dr. Ilešičev članek o »Njivi«. Žal mi je bilo, da se ne najde Slovenec, ki bi prevzel slov. del. Jaz, vidiš, da ne morem. Moral bi biti politik. Smo pač reveži – posebno v Ljubljani.

Pozdrav tebi in vsem.

I Lah

Faksimile tega pisma še ni na voljo.