ID
823
PošiljateljZofka Kveder
Poslano izTrst
Poslano vLjubljana
Datum1. 7. 1899
Vir
teme
NUK-Ms 1113
Žensko prijateljstvo

Златкана ти!

Сај веш, да те имам тако зело, зело рада! – Не в Љубљани бом ведно с тебој, бодеш видела! Тако те имам зело рада! – Мене то прав нич не моти, да имава другачне назоре, - прав нич! – Срчкан, срчкан пољуб од твоје твоје Zofke

Faksimile tega pisma še ni na voljo.