ID
836
PošiljateljZofka Kveder
Poslano izBern
Poslano vLjubljana
Datum17. 10. 1899
Vir
teme
NUK-Ms 1113
Gospodarstvo · Izobraževanje

Драга Иванка! – За Бога кај нај вендар то помења, да ми нич веч не пишеш! Јаз сем же в скрбех, да ниси оболела! – Пиши! – Мени се ведно бољ свита редакције „Die Schweiz« добила сем 100 франков! Кај мислиш, то је же некај! Ин данес сем же записала в листах тукајшње универзе какор редна штудентка – пристопнине станејо сицер лепих новцев, а же гре, - за ме здај в зачетку ни било конец в напреј ше туди не бо. – Пиши душа! – Си била же в Трсту? – Стотисоч поздравов ин пољубов! Zofka

Faksimile tega pisma še ni na voljo.