ID
842
PošiljateljZofka Kveder
Poslano izMünchen
Poslano vTrst
Datum8. 1. 1900
Vir
teme
NUK-Ms 1113
Uredniško delo · Družabnost

Драгица! – Како је кај? – Мени се прав добро годи, четуди је бил зачетек тега месеца управ страшен. – На то згорај сем писала ше в Белинзони. Здај сем же в Мüнхну. Грозно ме трга по ушесих, али си добила „Штудентке“? Јих взпрејмеш? „Звонове\\\" платнице со рес фине. – Како је з Кл.? Ше скупај станујета? – Мој наслов је: München Ützschneiderstrasse No. 2, II. St rechts. – повеј туди Кристану наслов.- же четрти дан ме враг трга, да кар зијам.

Пољуб ин поздрав! Zofka

Faksimile tega pisma še ni na voljo.