ID
912
PošiljateljMarica Strnad Cizerlj
Poslano iz
Poslano v
Datum
Vir
teme
NUK-Ms 1175
Osebna razmerja · Vreme

Моя, моя! Огледницо добила. Хвала! Яз сем била о Бинкошт. дома, али о [nečitljivo]ола! В петек ополдне добила ме ѣ на поти од Св. Якоба на Песницо грозна невихта. Скорай би било трещило ваме! Други крат веч. 12.6. приде Мицка к мени, взлиц тему, да ме другаче неприязно занемарям, кар ме па нич не боли, кер си ти мой бисер! Полюбля те ин срчка преискрено вса твоя Марица

Ведно боль те имам рада! Тако се ми ше ни годило!

Моя звезда, моѣ все!

Марица, моя любица!

Faksimile tega pisma še ni na voljo.